Mae Age Cymru Gwynedd a Mon yn defnyddio cwcis i sicrhau ein bod yn rhoi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n polisi. Rwy'n darllen mwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a sut y gallwch eu rheoli. Darllenwch ein polisi cwci
Scipiwch i'r cynnwys

Beth am gymryd rhan a helpu Age Cymru Gwynedd a Môn?

Os hoffech gymryd rhan, mae yna lawer o bethau y gallwch chi eu gwneud. P'un a ydych am roi eich amser drwy wirfoddoli, cymryd rhan mewn digwyddiad codi arian, neu helpu gyda'n hymgyrchoedd, byddai'ch help yn cael ei werthfawrogi'n fawr.

Sut y gallwch chi gymryd rhan

  • Codi arian i ni

    P'un ai ydych chi eisiau cerdded, rhedeg, pobi, neu hyd yn oed neidio allan o awyren, mae gennym lawer o syniadau a digwyddiadau codi arian ar gyfer pobl sydd am ein helpu i wneud gwahaniaeth.

    Codi arian i ni 

  • Siopa gyda ni

    Mae gennym siopau elusen wedi eu lleoli yng Ngwynedd ac Ynys Môn. Beth am ymweld â'ch siop agosaf i gael bargen.

    Siopa gyda ni 

Cyfrifiannell Cymuned

Mae llawer ohonom yn parhau i fod yn weithredol yn hŷn, tra bod rhai ohonom yn profi unigedd, unigrwydd, pryderon ariannol neu iechyd sy’n diriwio. Gall diffyg dylunio cymdogaeth a / neu ddiffyg gwasanaethau arwain i bobl hŷn gael eu hynysu o fewn cymunedau.....