Mae Age Cymru Gwynedd a Mon yn defnyddio cwcis i sicrhau ein bod yn rhoi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n polisi. Rwy'n darllen mwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a sut y gallwch eu rheoli. Darllenwch ein polisi cwci
Scipiwch i'r cynnwys

Mae Age Cymru Gwynedd a Môn yn ddibynnol ar wirfoddolwyr i'n cynorthwyo i ddarparu gwasanaethau allweddol yn ein cymunedau lleol. A hoffech chi ein cynorthwyo?

Rolau gwirfoddoli gydag Age Cymru Gwynedd a Môn

Pam gwirfoddoli?

  • cyfle i gymdeithasu
  • gwneud ffrindiau newydd
  • dod i adnabod y gymuned leol

I lawer o bobl eraill, efallai y rheswm yw: Ennill profiad gwaith a sgiliau newydd, gwella CV, gwella opsiynau cyflogaeth, teimlo'n rhan o dîm, eich cynorthwyo i ennill hyder a hunan-barch, gwneud gwahaniaeth ym mywydau pobl eraill, parhau i weithio ar ôl ymddeol, neu yn syml allan o ddiflastod.

Pwy all wirfoddoli?

Gall bron i unrhyw un fod yn wirfoddolwr. Mae gennym ystod eang o rolau sy'n addas i wahanol bobl a sgiliau gwahanol.

Faint o amser gwirfoddoli y mae angen i mi ei roi?

Mae'n dibynnu ar y rôl wirfoddol y mae gennych ddiddordeb ynddo. Mae rhai pobl yn rhoi awr yr wythnos, mae pobl eraill yn gwneud mwy.