Mae Age Cymru Gwynedd a Mon yn defnyddio cwcis i sicrhau ein bod yn rhoi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n polisi. Rwy'n darllen mwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a sut y gallwch eu rheoli. Darllenwch ein polisi cwci
Scipiwch i'r cynnwys

Angen gyrwyr gwirfoddolwyr

Cyhoeddwyd ar 22 Mehefin 2021 01:59 pm

Helo, rydym yn chwilio am wirfoddolwyr ar gyfer ein gwasanaeth prydau yn y cartref, p'un a allwch chi ein helpu un diwrnod yr wythnos neu bob dydd byddai'n gwneud gwahaniaeth mawr.
 
Yr ardaloedd yr ydym yn edrych am gymorth yw
• Penygroes a'r ardaloedd cyfagos (bwyd i'w gasglu o neuadd gymunedol Penygroes)
• Caernarfon a'r ardaloedd cyfagos (bwyd i'w godi o Cartref Bontnewydd)
 
Ad-delir costau tyeithio 40c y filltir.
 
Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am y gwasanaeth, ffoniwch Rhian ar 01286 685926