Mae Age Cymru Gwynedd a Mon yn defnyddio cwcis i sicrhau ein bod yn rhoi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n polisi. Rwy'n darllen mwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a sut y gallwch eu rheoli. Darllenwch ein polisi cwci
Scipiwch i'r cynnwys

Mae Age Cymru Gwynedd a Môn yn cynnig llawer o wasanaethau i bobl hŷn a'u gofalwyr.

Ein Gwasanaethau

 • Glanhau / Gofal Cartref

  Gwasanaeth proffesiynol a fydd yn cynorthwyo’r unigolyn â thasgau a gweithgareddau pob dydd o amgylch y cartref neu yn y gymuned.

 • Cynllun Siopa Gwynedd

  Gall unrhyw un dros 50 mlwydd oed gymryd mantais o ein cynllun siopa cynorthwyol personol.

 • Gofal Personol

  Gwasanaeth gofal personol proffesiynol a all gael ei addasu ar gyfer eich anghenion unigol.

 • Gofal Traed

  Yr ydym yn darparu Gwasanaeth torri ewinedd i'ch cynorthwyo i ofalu am eich traed ac yn eich galluogi i gerdded yn gyfforddus.

 • Cafi Cartref

  Mae awyrgylch gyfeillgar i’w gael yng Nghaffi Y Cartref, sydd wedi ei ym mhentre Bontnewydd ar gyrion Caernarfon. Mae'r Caffi yn hygyrch iawn gydag arhosfan bws y tu allan a maes parcio ar y safle.

   

 • Caffi Hafan

  Mae’r ganolfan galw i fewn a chaffi âg awyrgylch cyfeillgar sydd wedi ei leoli mewn ardal hygyrch yn ganol dinas Bangor.

 • Gwasanaeth Cafi Llys

  Rydym yn darparu gwasanaeth arlwyo yng Nghanolfan Cyfiawnder Troseddol, Ffordd Llanberis, Caernarfon.  Mae’r ardal caffi yn cael ei ddarparu i ni gan Wasanaeth llysoedd ei mawrhydi er mwyn i ni werthu te/coffi a lluniaeth ysgafn i bobl a staff sydd yn mynychu’r llys.

 • Pryd yn y Cartref

  Mwy o wybodaeth yn fuan 

 • Men's Shed

  Grŵp Cymdeithasol yw “Men’s Sheds” sydd yn cynnwys dynion obob math o gefndiroedd, sydd yn dymuno dysgu a rhannu sgiliau crefft gyda'i gilydd.

 • Clybiau dros 50

  Lleolir y clybiau ar hyd Gwynedd ac Ynys Môn.

 • Heneiddio'n Dda - Partneriaid

  Mae canolfannau yn cael eu datblygu i hyrwyddo lles pobl dros 50 mlwydd oed sydd yn byw yng Ngwynedd ac Ynys Môn. Maent yn darparu gweithgareddau o’ch dewis chi, neu os yw’n well gennych gael sgwrs a phaned, mae i fyny i chi.

 • Heneiddio'n Dda Bontnewydd

  Mwy o wybodaeth i ddod yn fuan