Mae Age Cymru Gwynedd a Mon yn defnyddio cwcis i sicrhau ein bod yn rhoi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n polisi. Rwy'n darllen mwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a sut y gallwch eu rheoli. Darllenwch ein polisi cwci
Scipiwch i'r cynnwys

Mae'r gwasanaeth yn darparu cymorth a cyngor ar yr holl fudd-daliadau sy'n berthnasol i bobl dros 50 oed.

Gallwn ddarparu cyngor, gwybodaeth a gwiriadau budd-daliadau i weld pa fudd-daliadau y gallai fod gennych hawl iddynt.

Mae'r gwasanaeth hwn yn gyfyngedig mewn niferoedd ar hyn o bryd oherwydd galw mawr. Mae'r gwasanaethau rydym ni'n eu cynnig ar hyn o bryd yn cynnwys:

• Gwiriad budd-dal llawn gan ddefnyddio cyfrifiannell Age UK
• Llenwi ffurflen ar gyfer Lwfans Presenoldeb (ar gyfer buddion eraill nad ydynt yn destun prawf modd, cysylltwch ag un o'r asiantaethau isod i gael cymorth)
• Llenwi ffurflen ar gyfer Bathodynnau Glas• Ceisiadau Credyd Pensiwn ar-lein
• Cyfeirio at y gwasanaeth gwirio ynni cartref• Rhoi canllawiau gwybodaeth i chi

Oherwydd y galw cynnyddol ar y gwasanaeth, ni allwn ond cymryd nifer gyfyngedig o gyfeiriadau, felly efallai y byddwn yn gofyn ichi alw yn ôl yn hwyrach.Mae asiantaethau eraill sy'n darparu'r gwasanaeth hwn yn

Cyngor ar Bopeth 0845 4503064 (Gwynedd)

Cyngor ar Bopeth 0845 1203708 (Ynys Môn)

Jimmy O'Toole 01407 760208 (Ynys Môn)

Am ddarganfod a oes gennych hawl i gael mwy o arian ar-lein?Ewch i wiriwr budd-daliadau Age Cymru i ddarganfod ymaOs oes angen rhagor o wybodaeth arnoch o hyd, cysylltwch â:01286 685 919 benefits@acgm.co.uk rhwng 9:00yb - 4:30yp 

 Os ydych yn ymholi mewn perthynas ag unrhyw wybodaeth neu gyngor am ein gwasanaethau bydd angen i ni eich hysbysu y gallai fod angen i ni gasglu rhywfaint o wybodaeth amdanoch chi, ac o dan Ddeddf GDPR a Deddf Diogelu Data 2018, mae angen i mi eich hysbysu bod eich data personol yn cael ei ddefnyddio ar gyfer monitro a'n cofnodi achos yn unig. Ni fydd eich gwybodaeth yn cael ei rhannu ag unrhyw barti neu sefydliad arall heb eich caniatâd ymlaen llaw.