Scipiwch i'r cynnwys

Mae'r gwasanaeth yn darparu cymorth a cyngor ar yr holl fudd-daliadau sy'n berthnasol i bobl dros 50 oed.

Sut mae'n gweithio?

  • Gallwn gynnig cymorth ar pa fudd-daliadau sydd ar gael i bobl dros 50 oed.
  • Bydd taflenni gwybodaeth yn cael eu hanfon allan ar y budd-daliadau sydd ar gael.
  • Cynhelir cymhorthfeydd budd-daliadau mewn amryw leoliadau ar draws Gwynedd ac Ynys Môn.
  • Os bydd eich cais am fudd-daliadau yn cael ei wrthod, bydd ein staff hyfforddedig yn helpu i apelio.

Beth yw’r Gost?

Mae’r gwasanaeth yn rhad ac am ddim ond derbynir cyfraniadau gyda diolch.Mae cyngor ar fudd-daliadau yn wasanaeth sydd yn costio oddeutu £35,000 y flwyddyn i Age Cymru Gwynedd a Môn ei redeg. Rydym yn dibynnu ar grantiau, cyfraniadau a chymynroddion i alluogi ni allu parhau i redeg y gwasanaeth. Os rydych yn llwyddiannus byddai cyfraniad bach yn cael ei werthfawrogi’n fawr fel ein bod yn gallu parhau i gynorthwyo pobl hŷn yng Ngwynedd ac Ynys Môn.

I bwy mae'r gwasanaeth yma?
Mae'r Prosiect Budd-daliadau ar gael i unrhyw berson dros 50 oed sy'n byw yng Ngwynedd neu Ynys Môn. Bydd blaenoriaeth yn cael ei roi i'r rhai sydd yn dioddef o afiechyd terfynol yn unig. Mae yna restr aros ar gyfer y gwasanaeth yma.

Eisiau darganfod os ydych â hawl i arian ar-lein?
Ymwelwch â  chywirwr budd-dal Age Cymru yma
Cysylltwch â: Ann Parry
01286 685919 ann@acgm.co.uk