Mae Age Cymru Gwynedd a Mon yn defnyddio cwcis i sicrhau ein bod yn rhoi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n polisi. Rwy'n darllen mwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a sut y gallwch eu rheoli. Darllenwch ein polisi cwci
Scipiwch i'r cynnwys

A oes angen gwybodaeth neu gymorth i hawlio Bathodyn Parcio Glas?

Gallwch dderbyn cymorth a chyngor gan eich awdurdod lleol yn ogystal â gwneud cais ar-lein

I wneud cais ar-lein ymwelwch â Blue Badge - GOV.UK (www.gov.uk) 

I wneud cais mewn unrhyw ffordd arall, cysylltwch â'ch awdurdod lleol

Ar gyfer Gwynedd - Blue badge scheme (llyw.cymru) 

Ar gyfer Ynys Môn - Blue Badge Scheme (anglesey.gov.uk) 

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, ffoniwch ni ar 01286 677711 rhwng 9:00 am - 4:00 pm neu e-bostiwch info@acgm.co.uk

Mewn rhai achosion gallwn eich helpu i wneud cais am Fathodyn Glas, am wybodaeth bellach ffoniwch ni ar 01286 677711