Mae Age Cymru Gwynedd a Mon yn defnyddio cwcis i sicrhau ein bod yn rhoi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n polisi. Rwy'n darllen mwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a sut y gallwch eu rheoli. Darllenwch ein polisi cwci
Scipiwch i'r cynnwys

Age Cymru Gwynedd a Môn - darganfyddwch am ein newyddion ac ymgyrchoedd diweddaraf, cadwch y wybodaeth ddiweddaraf!

 • Taleb Anrheg Nadolig

  Cyhoeddwyd ar 18 Tachwedd 2021 07:40 pm

  Ddim yn gallu meddwl am anrheg i'ch anwylyd y Nadolig hwn? Beth am gael rhywbeth gwahanol? Beth am ein tocyn anrheg a...

 • Apêl Bocs Rhoddion

  Cyhoeddwyd ar 16 Tachwedd 2021 07:40 pm

  Rydy m w rth ein bodd bod ein Apêl B ocs Rhodd ion yn ôl yn 2021 Rydym ni'n gofyn i chi lenwi bocs esgidiau, wedi'i...

 • Asesiad Anghenion Poblogaeth Gogledd Cymru

  Cyhoeddwyd ar 04 Awst 2021 12:26 pm

  Ydych chi’n defnyddio neu ddarparu gwasanaethau gofal a chymorth yng Ngogledd Cymru? Fe hoffem ni gael gwybod eich ba...

 • Siopa ar lein

  Cyhoeddwyd ar 04 Awst 2021 09:57 am

  RYDYM NAWR AR-LEIN ! Drwy weithio gydag ein partneriaid brand- AGE UK South Lakeland- rydym nawr gyda siop ar-lein!  ...

 • Angen gyrwyr gwirfoddolwyr

  Cyhoeddwyd ar 22 Mehefin 2021 01:59 pm

  Helo, rydym yn chwilio am wirfoddolwyr ar gyfer ein gwasanaeth prydau yn y cartref, p'un a allwch chi ein helpu un...

 • SIOP BLAENAU FFESTINIOG AR GAU YN BARHAOL

  Cyhoeddwyd ar 03 Mehefin 2021 10:46 am

  Mae ein siop elusen ym Mlaenau Ffestiniog ar gau yn barhaol ac byddwn yn ei gwagio dros yr wythnos ddwy nesaf.  Hoffw...