Scipiwch i'r cynnwys

Mae awyrgylch gyfeillgar ac hamddenol i’w gael yng Nghaffi Cartref sydd wedi ei leoli ym mhentref Bontnewydd ar gyrion Caernarfon. Mae'r Caffi yn hygyrch iawn gydag arhosfan bws y tu allan a maes parcio ar y safle.

Pwy all ddefnyddio’r caffi?
Gall unrhyw un o unrhyw oedran ddefnyddio’r Caffi, felly mae croeso i chi ddod â theulu a ffrindiau gydach chi.

Bwydlen y Caffi
Rydym yn cynnig amrywiaeth o fwyd poeth ac oer am bris rhesymol.  Cymerwch olwg ar ein gyffrous bwydlen. 

Te Prynhawn
Mae gennym hefyd de prynhawn ar gael bob dydd Mawrth a dydd Iau. Gyda dewisiadau lu o frechdanau, cacennau, sgon gyda hufen a jam, rholiau selsig a mwy, am dim ond £6.50 y person.
Rhaid archebu’r  te prynhawn o flaen llaw trwy gysylltu â Nicola ar y rhif neu'r e-bost isod

Nid yn unig y gallwch gael rhywbeth i’w fwyta, gallwch hefyd ddefnyddio'r caffi ar gyfer:

  • Lle i fynd am seibiant
  • Galw i mewn am baned o de neu goffi
  • I gyfarfod ffrindiau

Ar agor Llun i Gwener 9.30yb – 4.00yp   
Cysylltwch â ni

Nicola Jennings
Caffi Cartref Café  
Bontnewydd
Caernarfon
Gwynedd
LL547UW

Ebost: nicola@acgm.co.uk
Ffon: 01286 808732 

Defnydd o Gaffi Cartref gan grwpiau a chymdeithasau lleol
Os ydych yn aelod o grŵp neu gymdeithas leol sydd yn dymuno defnyddio’r  cyfleusterau cysylltwch â ni ar 01286 808732 i drafod ymhellach os gwelwch yn dda.