Mae Age Cymru Gwynedd a Mon yn defnyddio cwcis i sicrhau ein bod yn rhoi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n polisi. Rwy'n darllen mwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a sut y gallwch eu rheoli. Darllenwch ein polisi cwci
Scipiwch i'r cynnwys

 

Y Caffi  
Rydym yn cynnig amrywiaeth o fwyd poeth ac oer am brisiau rhesymol.

Te Prynhawn

Mae gennym hefyd de prynhawn ar gael bob dydd Mawrth a dydd Iau. Gyda detholiad o frechdanau, cacennau, sgons gyda hufen a jam, rholiau selsig a mwy, am ddim ond £8.50 y pen.

Rhaid archebu'r te prynhawn ymlaen llaw trwy gysylltu â Rhian ar y rhif neu'r e-bost isod   

Nid yn unig y gallwch chi fachu brathiad i'w fwyta ond gallwch hefyd ddefnyddio'r caffi ar gyfer:

Lle i fynd i gael gorffwys
Galwch heibio am baned neu goffi Cyfarfod â ffrindiau
Sylwch ar yr adeg hon trwy archebu yn unig

Ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener amser cinio yn unig
Cysylltwch â ni Caffi Cartref Caffi Bontnewydd Caernarfon Gwynedd LL547UW
E-bost: rhian@acgm.co.uk
Ffôn: 01286 865926/01286 677711

Grwpiau a chymdeithasau lleol yn defnyddio Caffi Cartref Os ydych chi'n aelod o unrhyw grŵp neu gymdeithas leol ac yr hoffech chi ddefnyddio'r cyfleuster, cysylltwch â ni ar 01286 685926/01286 677711 i drafod eich anghenion ymhellach.