Mae Age Cymru Gwynedd a Mon yn defnyddio cwcis i sicrhau ein bod yn rhoi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n polisi. Rwy'n darllen mwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a sut y gallwch eu rheoli. Darllenwch ein polisi cwci
Scipiwch i'r cynnwys

Mae Age Cymru Gwynedd a Môn yn trefnu Fforymau Pobl Hŷn Ynys Môn ar ran Cyngor Môn.  Caiff y cyfarfodydd fforymau eu cynnal yn chwarterol ac maent yn gyfle i fynychwyr dderbyn gwybodaeth am wasanaethau lleol, i fwydo fewn i ymgynghoriadau lleol a chenedlaethol  ac i leisio barn ar bryderon lleol a materion lleol.  Mae sgyrsiau wedi eu rhoi mewn fforymau blaenorol gan Gomisynydd Pobl Hŷn Cymru, Swyddogion Cyngor Môn, a chynrychiolwyr o sefydliadau yn cynnwys y Groes Goch ac yr RVS.

Am rhagor o wybodaeth am Fforymau Pobl Hŷn Ynys Môn, cysylltwch ag Aled Evans ar 01286 685 921 neu e-bost aled@acgm.co.uk