Mae Age Cymru Gwynedd a Mon yn defnyddio cwcis i sicrhau ein bod yn rhoi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n polisi. Rwy'n darllen mwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a sut y gallwch eu rheoli. Darllenwch ein polisi cwci
Scipiwch i'r cynnwys

Mae Age Cymru Gwynedd a Môn wedi sicrhau ariannu gan Gyfamod y Lluoedd Arfog a The Veterans Foundation er mwyn darparu gwasanaeth cadw mewn cyswllt gyda Chyn-filwyr lleol a’u teuluoedd/gofalwyr yn ystod y cyfnod heriol rydym yn wynebu yn bresennol.  Mae’r gwasanaethau dwyieithog rydym fel elusen leol yn gallu cynnig yn cynnwys:

  • Galwad ffôn ac/neu fideo unwaith neu ddwywaith yr wthnos i rai sydd yn unig ac angen cwmni dros y cyfnod anodd yma
  • Cynnig cyngor, gwybodaeth ac eiriolaeth, a lle bo’n briodol arwyddbostio unigolion i fudiadau Lluoedd Arfog arbenigol

Rydym hefyd yn darparu gwasanaethau talu amdanynt:

  • Darparu prydau poeth wedi eu cludo i’r cartref a hefyd eitemau fel meddyginiaeth a hanfodion bwyd
  • Darparu gofal personol, gwasanaeth siopa, gwasanaeth eistedd i gynorthwyo gofalwyr

Os wyddoch chi am unrhyw un fyddai yn elwa o’r gwasanaeth neu am unrhyw sydd yn dymuno gwirfoddoli ar y cynllun gwerthfawr yma, yna ffoniwch i roi manylion i Age Cymru Gwynedd a Môn ar 01286 685 921 neu e-bostiwch aled@acgm.co.uk

Logo ACGM.jpg logo AFC.png Logo VF.png