Mae Age Cymru Gwynedd a Mon yn defnyddio cwcis i sicrhau ein bod yn rhoi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n polisi. Rwy'n darllen mwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a sut y gallwch eu rheoli. Darllenwch ein polisi cwci
Scipiwch i'r cynnwys

Rydym yn elusen leol sy'n gweithio yn y gymuned i gefnogi pobl hŷn, eu teuluoedd a'u gofalwyr. Rydym eisiau i bawb allu fwynhau bywyd yng nghyfnod hydrefol ein siwrne bywyd.

Ein gweledigaeth

  • Hyrwyddo lles pobl hŷn sydd yn byw yng Ngwynedd ac Ynys Môn
  • Creu amodau sydd yn galluogi pobl i gynnal eu hannibyniaeth
  • Gwella ansawdd bywyd pobl hŷn a’u gofalwyr
  • Annog datblygiad gwasanaethau yn enwedig ar gyfer pobl hŷn
  • Hyrwyddo gwasanaethau gan gydlynu a chyfuno adnoddau yn effeithiol
  • Hyrwyddo gweledigaeth bositif ynghylch pobl hŷn a heneiddio
  • Annog agweddau positif i henaint ac ymladd rhagfarn oed

Beth rydym yn gwneud

Cwrdd â'n pobl

Gweithio i ni

Gweler Swyddi Gwag Age Cymru Gwynedd a Môn