Mae Age Cymru Gwynedd a Mon yn defnyddio cwcis i sicrhau ein bod yn rhoi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n polisi. Rwy'n darllen mwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a sut y gallwch eu rheoli. Darllenwch ein polisi cwci
Scipiwch i'r cynnwys

Rydym yn cynnig gwasanaeth gofal personol proffesiynol a all gael ei addasu ar gyfer eich anghenion unigol. Mae’r gwasanaeth ar gyfer y rhai sydd yn byw’n annibynnol yn y gymuned ond sydd angen cefnogaeth ychwanegol.

Y gwasanaeth

Rydym yn darparu’r canlynol drwy ein gwasanaeth gofal personol, rydym yn hyblyg a gallwn drafod opsiynau cymorth eraill gallwch fod ei hangen:

  • Cefnogaeth mewn hylendid personol a cymorth i wisgo 
  • Cymorth i godi’n y bore ac i fynd i’r gwely yn y nos.
  • Paratoi pryd o fwyd a thacluso. 
  • Cynorthwyo gyda bwyta ac yfed 
  • Cymorth i fynd i’r toiled

Staff

Ar gyfer tawelwch meddwl ac i gynnal ein safonnau uchel, mae ein staff gofal yn cwblhau proses ddethol ac archwilio drylwyr cyn cyflogaeth, mae hyn yn cynnwys gwiriad DRB gwell. 

Os gwelwch yn dda gadewch i ni wybod eich dewis iaith pan fyddwn yn darparu’r gwasanaeth hwn, rydym yn ymfalchïo mewn darparu gwasanaeth sydd yn cael ei addasu i gyrraedd eich anghenion unigol.

Cysylltwch â ni
Ffôn:  01286 685 911 
Ebost: melissa@acgm.co.uk / beverley@acgm.co.uk

Adroddiad Arolygu