Scipiwch i'r cynnwys

Rydym yn darparu cyngor a gwybodaeth ar ystod eang o bynciau.

Oriau agor
Rhwng 9yb - 5yp, Llun i Iau, 9yb - 4.30yp Gwener 01286 685919. Trwy apwyntiad yn unig.

Os yw eich ymholiad tu allan i’r oriau agor, gallwch ffonio llinell cymorth Age Cymru ar 08000 223444.

 • Bydd Daliadau

  Mae'r gwasanaeth hwn yn darparu chyngor ar yr holl fudd-daliadau sy'n berthnasol i bobl dros 50 oed.

   

 • Cyllid Iach

  Wedi'i anelu at gefnogi ac annog unigolion 50 oed a throsodd i fod yn well gyda  adolygu a delio â'u cyllid personol.

 • Cyfrifiannell Budd-daliadau

  Gallwn hefyd drefnu bod ein taflenni ffeithiau a chanllawiau yn cael eu hanfon i chi, neu gallwch eu lawr lwytho o wefan cenedlaethol Age Cymru

 • Taflenni Ffeithiau a Chanllawiau

  Gallwn hefyd drefnu bod ein taflenni ffeithiau a chanllawiau yn cael eu hanfon i chi, neu gallwch eu lawr lwytho o wefan cenedlaethol Age Cymru