Mae Age Cymru Gwynedd a Mon yn defnyddio cwcis i sicrhau ein bod yn rhoi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n polisi. Rwy'n darllen mwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a sut y gallwch eu rheoli. Darllenwch ein polisi cwci
Scipiwch i'r cynnwys

Rydym yn darparu gwasanaeth pryd yn y cartrefd, gan ddosbarthu prydau ffres i'ch drws 5 diwrnod yr wythnos! Gallwn hefyd ddarparu prydau wedi'u rhewi os gofynnir amdanynt.

Mae gennym amrywiaeth eang o brydau blasus a maethlon, mae rhai yn cynnwys ciniawau rhost, lasagnes, bocsys te prynhawn a ffefryn y cwsmer Dydd Gwener Pysgod!

Bydd ein gyrwyr cyfeillgar a chymwys yn dosbarthu prydau bob dydd o'r wythnos, ac i wneud yn siŵr eich bod chi neu'ch anwyliaid yn hapus ac yn iach.

Gallwch weld bwydlen pryd yn y cartref ar ein dudalen facebook neu cysylltwch â Rhian ar y manylion isod.

Cysylltwch â ni
E-bost: rhian@acgm.co.uk
Ffôn: 01286 658926