Mae Age Cymru Gwynedd a Mon yn defnyddio cwcis i sicrhau ein bod yn rhoi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n polisi. Rwy'n darllen mwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a sut y gallwch eu rheoli. Darllenwch ein polisi cwci
Scipiwch i'r cynnwys

Prif Swyddog

Eleri Lloyd Jones (01286 677711)

Datblygu a Busnes

Aled Evans  - Rheolwr (01286 685921)

Tim Cyngor a Gwybodaeth

Ann Parry - Rheolwr Cyngor a Gwybodaeth (01286 685919) 
Elaine Williams - Rheolwr Swyddfa (01286 685913) 
Bethan Newport-Edwards - Swyddog Cyngor a Gwybodaeth (01286 808731)
Ruth Jones -  Gweinyddol (01286 685914)

Tim Eiriolaeth

Sylvia Targett - Swyddog Eiriolaeth (01286 685922)

Team Gofal Cartref

Beverley Rowlands - Rheolwr (01286 685912)
Melissa Rowlands - Rheolwr (01286 685917)

Tim Cyllid a Phersonel

Elen Jones - Swyddog Phersonel (01286 685924)
Enfys Williams - Swyddog Cyllid (01286 685925)

Tim Men's Shed

Brian Cook - Swyddog (01286 671711)

Tim Bontnewydd

Sheila  Lambrecht - Cogyddes
Melissa Rowlands / Beverley Rowlands - Rheolwr Gofal Dydd (01286 685911) 

Tim Siopau a Dosbarthu

Gillian Naylor  - Rheolwr (Caernarfon) (01286 685929)
Margaret Thomas - Rheolwr (Llangefni) (01248 661168)
Dorothy Murchie - Rheolwr (Porthmadog) (01766 515329)
Arwel Jones - Rheolwr (Blaenau Ffestiniog) (07740103047)
John Taylor - Swyddog (01286 671711)

Tim Caffis

Sheila Lambrecht 
Elaine Jones 
Collette Donaldson 
Meryl Williams 
 

Cadeirydd

Mr Dafydd Iwan 

Is-Gadeirydd

Mr Cledwyn Williams 

Ymddiriedolwyr

Mr Alwyn Jones 
Mr Wynne Williams
Mrs Meinir Owen
Mr Gwilym Evans
Mrs Anwen Hughes 
Mr Hugh Neville Evans
Mr John Morris Pritchard