Mae Age Cymru Gwynedd a Mon yn defnyddio cwcis i sicrhau ein bod yn rhoi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n polisi. Rwy'n darllen mwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a sut y gallwch eu rheoli. Darllenwch ein polisi cwci
Scipiwch i'r cynnwys

Prif Swyddog

Eleri Lloyd Jones (01286 677711)

Datblygu a Busnes

Aled Evans  - Rheolwr (01286 685921)
Cari Hughes - (01286 685920)

Tim Cyngor a Gwybodaeth

Ann Parry - Rheolwr Cyngor a Gwybodaeth (01286 685919) 
Elaine Williams - Rheolwr Swyddfa (01286 685913) 
Ruth Jones -  Gweinyddol (01286 685914)

Mandy Parry - Swyddog Cyngor a Gwybodaeth (01286 808731)

Team Gofal Cartref

Beverley Rowlands - Rheolwr (01286 685912)
Melissa Rowlands - Rheolwr (01286 685917)

Tim Cyllid a Phersonel

Caryl Jones - Swyddog Phersonel (01286 685924)
Caryl Jones - Swyddog Cyllid (01286 685925)

Tim Men's Shed

Brian Cook - Swyddog (01286 671711)

Tim Bontnewydd

Sheila  Lambrecht - Cogyddes
Melissa Rowlands / Beverley Rowlands - Rheolwr Gofal Dydd (01286 685911) 

Tim Siopau a Dosbarthu

Margaret Thomas - Rheolwr (Llangefni) (01248 661168)
Dorothy Murchie - Rheolwr (Porthmadog) (01766 515329)

Tim Caffis / Pryd yn y Cartref

Sheila Lambrecht 
Rhian Jones 01286 685926
Meryl Williams  

Cadw Mewn Cyswllt

Eirian - 01286 808733

Cyswllt a Chefnogaeth Hybiau Cymunedol Ynys Mon

Sioned Young - 01286 808735

Cadeirydd

Mrs Anwen Hughes 

Is-Gadeirydd

Mr Dafydd Iwan 

Ymddiriedolwyr

Mr Alwyn Jones 
Mr Wynne Williams
Mr Gwilym Evans
Mr Hugh Neville Evans
Mr John Morris Pritchard
Mrs Helen Owen