Mae Age Cymru Gwynedd a Mon yn defnyddio cwcis i sicrhau ein bod yn rhoi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n polisi. Rwy'n darllen mwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a sut y gallwch eu rheoli. Darllenwch ein polisi cwci
Scipiwch i'r cynnwys

Gall unrhyw un dros 50 mlwydd oed gymryd mantais o’n cynllun siopa cynorthwyol personol.

Y gwasanaeth
Wrth i ni fynd yn hŷn gall siopa bwyd fod yn anodd ar eich pen eich hun, gall hyn fod o ganlyniad i faterion symudedd. Gall cyrraedd y siopau a chario bagiau trwm fod yn dasg amhosibl heb gymorth. 

Gall ein tîm o ofalwyr proffesiynol hyfforddedig fynd â chi i siopa, neu siopa ar eich rhan os nad ydych yn glalu mynd. Gallwn eich cynorthwyo i gario bagiau i ac o'r siop i’ch cartref a gallwn hefyd ddarparu trafnidiaeth. Gallwn hyd yn oed gadw’r siopa i chi unwaith yn ôl yn y tŷ!! 

Am ragor o wybodaeth os gwelwch yn dda cysylltwch â 01286 685911

Staff

Mae ein staff gofal yn cwblhau proses ddethol ac archwilio trylwyr cyn cyflogaeth, mae hyn yn cynnwys gwiriad DBS. 

Byddwn yn ceisio darparu’r gwasanaeth yn yr iaith o’ch dewis. 

Cysylltwch â ni
E-bost:  melissa@acgm.co.uk / beverley@acgm.co.uk
Ffôn:  01286 685 911