Scipiwch i'r cynnwys

Rhoi gwybodaeth i bobl hŷn yn eich cymuned.

Beth mae gwirfoddolwyr gwybodaeth a gweinyddol yn ei wneud?

Mae rhoi gwybodaeth  yn wasanaeth cyfrinachol sy'n chwarae rhan hanfodol wrth wella ansawdd bywyd pobl hŷn.

Fel gwirfoddolwr, byddwch yn rhoi'r wybodaeth sydd ei hangen ar bobl hŷn i'w galluogi i:

 • sicrhau hawliau, trwy eu cyfeirio at ein gwasanaeth hawl i fudd-daliadau
 • sicrhau prisiau rhatach a lleihau biliau sy'n mynd allan, trwy eu cyfeirio at ein gwasanaeth cyllid iach
 • sicrhau bod pobl yn cael y gefnogaeth sydd ei angen arnynt, trwy eu cyfeirio at ein gwasanaeth eiriolaeth
 • gwneud pobl yn ymwybodol o wasanaethau eraill sydd ar gael yn ein sefydliad
 • gwneud pobl yn ymwybodol o wasanaethau eraill sydd ar gael y tu allan i'n sefydliad

  Cewch eich cefnogi gan y Rheolwr Gwybodaeth a Chyngor.

Beth fyddwch chi'n ei gael allan o'r profiad gwirfoddoli?

 • Balchder wrth ddarparu arweiniad i helpu eraill yn y rôl hon
 • Ymdeimlad o gyflawniad o allu gwneud gwahaniaeth ar unwaith i ansawdd bywyd rhywun
 • Mae'n gyfle gwych i gwrdd â phobl newydd a bod yn rhan o dîm hyfryd o staff a gwirfoddolwyr
 • Treuliau cytunedig

Beth sy'n ddisgwyliedig ohonof?

Mae'r rōl gwybodaeth a gweinyddol fel rheol yn golygu rhoi gwybod i bobl am wasanaethau, sut y gallant gael gafael ar gymorth, a'u cyfeirio at asiantaethau eraill a ffynonellau cymorth.

Byddwch yn cael hyfforddiant ar ein cronfa ddata ar-lein a bydd yn cefnogi'r tīm Gwybodaeth a Chyngor, ar gadw'r nodiadau achos a'r wybodaeth ddiweddaraf, ynghyd â rhai cyfrifoldebau gweinyddu cyffredinol.
Mae hon hefyd yn ffordd wych o gael mwy o brofiad ar eich CV!

Os oes gennych ddiddordeb a gallwch gynnig ychydig oriau'r wythnos, cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth ar 01286 808732 neu nicola@acgm.co.uk