Mae Age Cymru Gwynedd a Mon yn defnyddio cwcis i sicrhau ein bod yn rhoi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n polisi. Rwy'n darllen mwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a sut y gallwch eu rheoli. Darllenwch ein polisi cwci
Scipiwch i'r cynnwys

Rydym yn chwilio am unigolion brwdfrydig i wirfoddoli a helpu yn y gymuned leol yn ein Canolfannau Heneiddio'n Dda 

"Hwyl, heriol, gwerth chweil, bodloni, gwneud gwahaniaeth, bod yn rhan o'm cymuned, dysgu sgiliau newydd, datblygu a defnyddio sgiliau presennol"

Dim ond rhai o'r pethau yr ydym yn eu clywed gan ein gwirfoddolwyr presennol.

Ble mae'r canolfannau?

 • Nefyn, Gwynedd 
 • Y Bala, Gwynedd
 • Dolgellau, Gwynedd 
 • Cricieth, Gwynedd
 • Penrhyndeudraeth, Gwynedd 
 • Blaenau Ffestiniog, Gwynedd 
 • Llanrug, Gwynedd 
 • Llandderfel, Gwynedd
 • Brynsiencyn, Ynys Môn 
 • Caergybi, Ynys Môn 
 • Abersoch, Gwynedd 
 • Bangor, Gwynedd 
 • Caernarfon, Gwynedd 
 • Bontnewydd, Gwynedd

Os oes gennych ddiddordeb a gallwch gynnig ychydig oriau'r wythnos, cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth ar 01286 808732 neu nicola@acgm.co.uk