Mae Age Cymru Gwynedd a Mon yn defnyddio cwcis i sicrhau ein bod yn rhoi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n polisi. Rwy'n darllen mwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a sut y gallwch eu rheoli. Darllenwch ein polisi cwci
Scipiwch i'r cynnwys

Asesiad Anghenion Poblogaeth Gogledd Cymru

Cyhoeddwyd ar 04 Awst 2021 12:26 pm

Ydych chi’n defnyddio neu ddarparu gwasanaethau gofal a chymorth yng Ngogledd Cymru? Fe hoffem ni gael gwybod eich barn chi am y gofal a’r cymorth sydd ar gael ar hyn o bryd, a sut y gellid ei wella.

Os byddai’n well gennych chi ateb y cwestiynau dros y ffôn, cysylltwch ag Eluned Yaxley ar 01824 712041. Os hoffech chi gysylltu â ni’n defnyddio dehonglydd Iaith Arwyddion Prydain, gallwch wneud hynny drwy ddefnyddio Gwasanaeth InterpretersLive!, a ddarperir gan Sign Solutions.  Darperir fersiynau drwy EasyRead; ac fersiynau plant a phobl ifanc a gellir ei argraffu hefyd er hwylustod i chi.

Fyddech chi cystal â llenwi’r arolwg erbyn 17 Medi 2021.

Llenwch yr arolwg ar-lein yma:

Asesiad poblogaeth Gogledd Cymru