Mae Age Cymru Gwynedd a Mon yn defnyddio cwcis i sicrhau ein bod yn rhoi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n polisi. Rwy'n darllen mwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a sut y gallwch eu rheoli. Darllenwch ein polisi cwci
Scipiwch i'r cynnwys

Canolfan Gymunedol Gwelfor

Cyhoeddwyd ar 26 Mai 2022 02:46 pm

Dyma griw Canolfan Gymunedol Gwelfor, Caergybi yn mwynhau eu gwersi IT gyntaf fel rhan o gynllun Hybiau Rhithiol Môn. Mae hwn yn brosiect sy'n cael ei gydlynu gan Age Cymru Gwynedd a Môn mewn cydweithrediad a Cyngor Sir Ynys Môn, Medrwn Môn a Coleg Menai, sy'n anelu at ddatblygu sgiliau a hyder digidol o fewn cymunedau yn Ynys Môn.

Dros y misoedd nesaf mi fydd y prosiect yn ymestyn i gydweithio a rhagor o Hybiau Cymunedol ar Ynys Mon, felly gwyliwch y gofod hwn!