Mae Age Cymru Gwynedd a Mon yn defnyddio cwcis i sicrhau ein bod yn rhoi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n polisi. Rwy'n darllen mwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a sut y gallwch eu rheoli. Darllenwch ein polisi cwci
Scipiwch i'r cynnwys

Sioe Fasiwn

Cyhoeddwyd ar 10 Mehefin 2019 04:34 pm

Noson lwyddiannus iawn yn Age Cymru Gwynedd a Mon neithiwr yn y sioe ffasiwn, yr arian godwyd yn mynd i helpu pobl leol yr ardal I hawlio eu buddiannau ac i gael llais mewn cyfnod o argyfwng yn y maes gofal.

Diolch i Carys So Chic, Bangor am drefnu arddangos y dillad bendigedig, ac i’r modelau am ei gwaith. Diolch hefyd i Sioned a’r genod Body shop am eu gwaith ar y noson ac am godi arian o £105 i ni. Diolch hefyd i’r busnesau lleol a gyfrannodd mor hael at y gwin a’r bwyd ar y noson. Morrisons, Tesco, Lidl, South Caernarfon Creameries, Harlech, a Total Produce ac wrth gwrs i Erin ag Efa am ddisgleirio yn eu ffrogiau.