Mae Age Cymru Gwynedd a Mon yn defnyddio cwcis i sicrhau ein bod yn rhoi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n polisi. Rwy'n darllen mwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a sut y gallwch eu rheoli. Darllenwch ein polisi cwci
Scipiwch i'r cynnwys

SIOP BLAENAU FFESTINIOG AR GAU YN BARHAOL

Cyhoeddwyd ar 03 Mehefin 2021 10:46 am

Mae ein siop elusen ym Mlaenau Ffestiniog ar gau yn barhaol ac byddwn yn ei gwagio dros yr wythnos ddwy nesaf.  Hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi ein cefnogi dros y blynyddoedd ac hefyd i'n gwirfoddolwyr ffyddlon sydd wedi ein cynorthwyo gyda rhedeg y siop dros yr holl flynyddoedd.

Gofynwn felly plis peidiwch a dod a rhoddion i'r siop na eu gadael tu allan i'r siop gan nad ydym yn eu derbyn ddim mwyach.