Mae Age Cymru Gwynedd a Mon yn defnyddio cwcis i sicrhau ein bod yn rhoi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n polisi. Rwy'n darllen mwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a sut y gallwch eu rheoli. Darllenwch ein polisi cwci
Scipiwch i'r cynnwys

Croeso i adran Cymorth y wefan. Gallwch ddewis opsiwn isod i ddod o hyd i gymorth a chefnogaeth â phynciau a swyddogaethau a all fod yn gymhleth.

Os ydych yn parhau i gael anhawster, e-bostiwch info@acgm.co.uk os gwelwch yn dda gan ddisgrifio yn fanwl  y broblem sydd yn digwydd cymaint ag y gallwch, yn ogystal â'r hyn yr ydych yn ceisio ei gyflawni.

Rydym eisiau'r wefan hon fod mor rhwydd i'w defnyddio â phosibl, felly os oes gennych unrhyw awgrymiadau ar gyfer gwelliannau, rhowch wybod i ni

Cymorth gyda hygyrchedd

Cymorth gyda lawr lwytho

Cymorth gyda rhannu tudalen