Mae Age Cymru Gwynedd a Mon yn defnyddio cwcis i sicrhau ein bod yn rhoi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n polisi. Rwy'n darllen mwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a sut y gallwch eu rheoli. Darllenwch ein polisi cwci
Scipiwch i'r cynnwys

Mae cadw’n symudol yn bwysig ac wrth i ni fynd yn hŷn gall torri ewinedd ein traed fod yn anodd.

Yma yn Age Cymru Gwynedd a Môn, rydym yn darparu gwasanaeth Torri ewinedd er mwyn eich cynorthwyo i ofalu am eich traed a’ch galluogi i gerdded yn gyfforddus. Byddwch yn cael eich gweld gan ein tîm o staff cyfeillgar, hyfforddedig a phroffesiynol nail ai yn eich cartref neu mewn clinig.

Beth sydd yn cael ei gynnwys yn y gwasanaeth

  • Torri a ffeilio ewinedd traed
  • Cyngor ar ofal traed
  • Cyfeirio at podiatrydd os oes angen. 

Ble cynhelir y clinigau?

Mae ein clinig ar hyn o bryd yng Nghaernarfon ac rydym yn edrych i sefydlu clinigau mewn amrywiol leoliadau ar draws Gwynedd ac Ynys Môn. 

Pwy sydd yn cynnal y gwasanaeth gofal traed?

Darperir y gwasanaeth gan ein staff gofal cartref, sydd i gyd wedi eu hyfforddi’n llawn gan Adran Bodiatreg Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr.  

Am ragor o wybodaeth neu i wneud apwyntiad os gwelwch yn dda cysylltwch â ni ar 01286 685911.


Cysylltwch â
Ffôn:  01286 685 911
Ebost: melissa@acgm.co.uk / beverley@acgm.co.uk