We use cookies to give you the best experience. By continuing to use this site, you are agreeing to our policy. Read more about how we use cookies and find out how you can change your browser's cookie setting
Skip to content
Please donate

Work for us

Thanks for your interest in working for Age Cymru.

We have the following vacancy.

Welsh Language Officer / Translator - Swyddog y Gymraeg / Cyfieithydd

Salary: £25,000
Hours: 35 hours a week

Age Cymru is looking to appoint a Welsh Language Officer to undertake in-house translation work from English to Welsh. This is a new role and the successful post-holder will be responsible for ensuring all communications in the Welsh language adheres to the Charity’s branding guidelines and corporate identity.

Applications are required in English; however the interviews will be conducted in English and Welsh.

Mae Age Cymru yn awyddus i benodi Swyddog y Gymraeg i gyflawni gwaith cyfieithu mewnol o'r Saesneg i'r Gymraeg. Mae hon yn swydd newydd a bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am sicrhau bod pob deunydd cyfathrebu yn y Gymraeg yn glynu wrth ganllawiau brandio a hunaniaeth gorfforaethol y Cwmni.

Bydd gofyn i geisiadau fod yn y Saesneg. Fodd bynnag, cynhelir y cyfweliadau yn y Gymraeg a'r Saesneg.

About you / Eich rhinweddau chi
 • Previous experience of working within a translating role
 • A fluent and confident Welsh speaker, who is at ease conversing in both English and Welsh
 • Ability to write engaging bilingual content for social media and website
 • Good attention to detail, ensuring consistency, accuracy and precision
 • Ability to build relationships and consult and collaborate with colleagues, partners and suppliers
 • Be able to work under pressure to meet strict deadlines, with an organised approach to work
 • Ability to work on own initiative be flexible and proactive and also as part of a cohesive team.
Profiad blaenorol o gyflawni swydd gyfieithu
 • Gallu siarad Cymraeg yn rhugl, ac yn gyfforddus wrth sgwrsio yn y Gymraeg a'r Saesneg
 • Gallu ysgrifennu cynnwys dwyieithog sy'n hoelio sylw ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol a'r wefan
 • Sylw i fanylion, gan sicrhau cysondeb, cywirdeb a manylder
 • Gallu datblygu perthynas ac ymgynghori a chydweithio â chydweithwyr, partneriaid a chyflenwyr
 • Gallu gweithio dan bwysau o fewn terfynau amser caeth, gan weithio mewn ffordd drefnus
 • Gallu gweithio'n hyblyg ac yn rhagweithiol, yn annibynnol ac fel rhan o dîm cydlynol.

For more information on the role and to apply online, please visit our vacancies website

We politely requests no contact from recruitment agencies or media sales. We do not accept speculative CVs from recruitment agencies nor accept the fees associated with them.

Volunteering

If you're interested in volunteering for Age Cymru, please visit our volunteering page.

For more information:
Call Age Cymru on 029 2043 1555

Become part of our story

Sign up today

Back to top