Skip to content

Author: Age Cymru
Published on 06 July 2016 09:00 AM

From one Welsh institution to another, we want to wish good luck to Chris Coleman and the Wales football team in the semi finals of the European Championships against Portugal tonight.

We’ve followed every game since that incredible win over Slovakia, the drubbing of Russia and that amazing defeat of Belgium on Friday night. You just get better and better and better.Thank you for making us all so, so happy - we are very proud of you.

If you’re wearing red at work today to show your support for Wales, why not donate £1 to raise much needed funds for Age Cymru. For more information, contact fundraising@agecymru.org.uk

 

Neges gan un sefydliad Cymreig i un arall - lwc dda i Chris Coleman a’n tîm peldroed cenedlaethol yn rownd y pedwar olaf yn erbyn Portiwgal ym mhencampwriaethau Ewrop heno.

Rydym wedi dilyn pob un o’r gemau – o’r cychwyn aruthrol na yn erbyn Slofacia, curo Rwsia a dinistrio Gwlad Belg nos Wener. Rydych chi’n gwella gyda phob gêm da chi’n ei chware. Diolch am ein gwneud mor hapus – rydym ni’n falch iawn ohonoch chi.

Os yr ydych chi yn gwisgo coch dydd heddiw i ddangos eich cefnogaeth i Cymru, pam na  wnewch chi hefyd roi  rhodd o £1 i Age Cymru? Am ragor o fanylion cysylltwch â fundraising@agecymru.org.uk

 

For more information: Call the External Relations team on 029 2043 1562 or 07739 894 923.