Rydym yn defnyddio cwcis i roi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n polisi. Darllenwch fwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a darganfod sut y gallwch chi newid gosodiad cwcis eich porwr
Skip to content
Cyfrannwch

Amdanom ni

Age Cymru yw'r elusen genedlaethol ar gyfer pobl hŷn yng Nghymru. Mae ein teulu ni'n cynnwys partneriaid Age Cymru lleol sy'n darparu gwasanaethau hanfodol i bobl hŷn yn eu hardal. Ein partneriaid cenedlaethol yw Age NI, Age Scotland and Age UK.

Yr hyn â wnawn

Rydym yn darparu gwasanaethau hanfodol yn uniongyrchol i bobl hŷn yn y gymuned ac rydym yn darparu'r safonau gorau fel y gallwch fod yn sicr o gysondeb ac ansawdd lle bynnag y gwelwch enw a logo Age Cymru.

Aelodau'r bwrdd

Mae gan Age Cymru Fwrdd Ymddiriedolwyr er mwyn monitro amcanion strategol Age Cymru. Mae’r uwch-reolwyr yn gweithio’n agos gyda’r Ymddiriedolwyr er mwyn cynnal gwaith Age Cymru o ddydd i ddydd.

Age Matters

Age Matters yw ein cylchlythyr chwarterol sy'n darparu llawer o wybodaeth ddefnyddiol am ein gwaith gyda phobl hŷn yng Nghymru ac ar gyfer pobl hŷn yng Nghymru.

Gweithio i ni

Beth am ein helpu i wneud y gorau o’r cyfnod hwyrach mewn bywyd trwy ddod yn rhan o'n sefydliad? Os nad oes gennym unrhyw swyddi cyflogedig, rydym bob amser yn chwilio am wirfoddolwyr.

I gael rhagor o wybodaeth:

Ffoniwch Age Cymru ar 029 2043 1555

Dewch yn rhan o’n stori

Cofrestrwch heddiw

Back to top