Rydym yn defnyddio cwcis i roi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n polisi. Darllenwch fwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a darganfod sut y gallwch chi newid gosodiad cwcis eich porwr
Skip to content
Cyfrannwch

Llwybr Celf

Y Gwanwyn hwn, rydyn ni eisiau dathlu creadigedd pobl hŷn drwy lenwi ffenestri ledled Cymru gyda darnau o waith a gafodd eu hysbrydoli gan fyd natur. Byddwn ni’n dwli cael eich help chi.

Mae’n hawdd i ymuno â’r hwyl:

  • I fynnu Pecyn Llwybr Celf, e-bostiwch gwanwyn@agecymru.org.uk neu ffoniwch 029 2043 1576
  • Crëwch ddarn o waith celf sydd wedi cael ei ysbrydoli gan fyd natur a beth bynnag mae hynny'n ei olygu i chi. Gallwch chi wneud hyn ar eich pen eich hun, neu gallwch weithio gyda'ch ffrindiau
  • Ym mis Mai, arddangoswch eich gwaith celf yn eich ffenest gyda'ch sticer Gwanwyn
  • Tynnwch lun o'ch ffenestr ac anfonwch y llun atom er mwyn i ni ei arddangos ar ein gwefan. Bydd pobl eraill yn medru mwynhau eich gwaith celf, ac yn medru mynd ar daith rithwir o gwmpas trefi mwyaf creadigol Cymru.

Dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol

Gwanwyn on Facebook

Gwanwyn on Twitter

 

Last updated: Ebr 05 2023

Dewch yn rhan o’n stori

Cofrestrwch heddiw

Back to top