Rydym yn defnyddio cwcis i roi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n polisi. Darllenwch fwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a darganfod sut y gallwch chi newid gosodiad cwcis eich porwr
Skip to content
Cyfrannwch

Cynllunio diwedd oes

Cynllunio diwedd oes 

Mae meddwl am ddiwedd bywyd yn gallu bod yn anodd, ond gall bod yn hyddysg ein helpu i gadw rheolaeth o'r ffordd rydyn ni'n marw. 

 

 • Gwneud ewyllys

  Yn aml, mae'n mynd yn angof - os ydych chi eisiau bod yn sicr y bydd eich dymuniadau yn cael eu gwireddu, yna mae ewyllys yn hanfodol.
 • Pŵer twrnai

  Mae nifer o resymau pam efallai y bydd angen rhywun arnoch i wneud penderfyniadau ar eich rhan neu weithredu ar eich rhan.
 • Cymorth ariannol

  Os yw'ch partner wedi marw, mae'n bosibl y gallwch hawlio budd-daliadau profedigaeth. Gall y manteision helpu i leddfu'r pryderon ariannol y gallech eu hwynebu.
 • Ewyllysiau byw

  Bydd byw yn gadael i chi nodi pa fath o driniaeth rydych chi ei eisiau neu'n gwrthod rhai mathau o driniaeth feddygol mewn rhai sefyllfaoedd.
 • Pan fydd rhywun yn marw

  Dysgwch pwy i ddweud am y farwolaeth, cofrestru marwolaeth a thalu am angladd.
 • Delio gyda phrofedigaeth

  Mae profedigaeth yn hynod bersonol ac yn ofidus, ond mae ffyrdd o'ch helpu drwy amser poenus.

Am fwy o wybodaeth ffoniwch Cyngor Age Cymru ar 0300 303 44 98 

Dewch yn rhan o’n stori

Cofrestrwch heddiw

Back to top