Rydym yn defnyddio cwcis i roi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n polisi. Darllenwch fwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a darganfod sut y gallwch chi newid gosodiad cwcis eich porwr
Skip to content
Cyfrannwch

Cyngor pensiynau

Cyngor pensiynau 

Mae llawer o wahanol gynlluniau pensiwn ar gael i'ch cefnogi wrth ymddeol. Yn syml, mae cynllun pensiwn yn ffordd o gynilo ar gyfer bywyd diweddarach, ond gyda gostyngiad treth ar eich cyfraniadau. 

Mae gan y rhan fwyaf o bobl hawl i bensiwn y wladwriaeth pan fyddan nhw'n cyrraedd oedran pensiwn y wladwriaeth, ond efallai bod gennych bensiwn personol neu bensiwn yn y gweithle hefyd. Yn yr adran hon, gallwch ddod o hyd i gyngor am ddim a diduedd ar bensiynau, annuwioldeb a chynllunio ymddeol. 

Pensiynau a annuwioldeb

Pensiynau a annuwioldeb 

 • Pensiwn y wladwriaeth

  Mae Pensiwn y Wladwriaeth yn rhoi incwm rheolaidd i chi gan y llywodraeth unwaith y byddwch yn cyrraedd oedran Pensiwn y Wladwriaeth.
 • Pensiynau yn y gweithle

  Mae pensiynau yn y gweithle yn cael eu sefydlu gan gyflogwyr. Rhaid i bob cyflogwr ddarparu pensiwn yn y gweithle erbyn Ebrill 2019.
 • Annwn

  Math o bolisi yswiriant y gellir ei brynu gan ddefnyddio'ch pensiwn a darparu incwm rheolaidd i chi yw blwydd.
 • Olrhain hen bensiynau

  Os ydych wedi cael mwy nag un swydd efallai bod gennych nifer o bensiynau. Mae'r Gwasanaeth Olrhain Pensiwn am ddim a gall helpu.
 • Sgam pensiwn

  Mae'n bosib cael mynediad at eich pensiwn cyn ymddeol a buddsoddi mewn ffordd arall, ond byddwch yn wyliadwrus o sgamwyr. Mwy o wybodaeth.
 • Beth allwch chi ei wneud â'ch pot pensiwn

  Pan fyddwch yn ymddeol gallwch gymryd swm lwmp arian parod, dewiswch gynllun tynnu incwm neu brynu blwydd gyda'ch pot pensiwn.

Am fwy o wybodaeth ffoniwch Cyngor Age Cymru ar 0300 303 44 98 

Dewch yn rhan o’n stori

Cofrestrwch heddiw

Back to top