Rydym yn defnyddio cwcis i roi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n polisi. Darllenwch fwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a darganfod sut y gallwch chi newid gosodiad cwcis eich porwr
Skip to content
Cyfrannwch

Datganiadau polisi cyhoeddus

Mae Age Cymru yn llunio datganiadau polisi cyhoeddus sy'n amlinellu materion mawr sy'n effeithio ar bobl hŷn yng Nghymru.

Caiff y datganiadau eu llunio gan ddefnyddio proses adolygu manwl ac maent yn ymdrin ag adolygiad manwl o dystiolaeth, crynodeb o'n barn a 'galwadau allweddol' ar gyfer newid polisi. Cânt eu datblygu wrth ymgynghori â phobl hŷn a'n partneriaid lleol, ac mae pob datganiad yn cael ei adolygu o leiaf bob dwy flynedd.

Datganiadau polisi cyhoeddus

Mae'r dogfennau ar gyfer y dudalen hon ar gael yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd. Cysylltwch â ni os ydych yn dymuno trafod hyn neu os hoffech chi wneud cais am fersiwn Cymraeg.

 

Last updated: Ebr 24 2024

Dewch yn rhan o’n stori

Cofrestrwch heddiw

Back to top