Rydym yn defnyddio cwcis i roi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n polisi. Darllenwch fwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a darganfod sut y gallwch chi newid gosodiad cwcis eich porwr
Skip to content
Cyfrannwch

Cynorthwyo a Chysylltu

Gwasanaeth cynorthwyo wyneb yn wyneb o fewn y gymuned yw Cynorthwyo a Chysylltu. Mae gwirfoddolwyr yn cael eu paru gydag aelod o’u cymuned sydd angen help.

Byddwch chi’n darparu cefnogaeth mewn nifer o ffyrdd, yn cynnwys:

  • Eu helpu i gymdeithasu a chwilio am gyfleoedd iddyn nhw gwrdd â phobl newydd
  • Eu helpu i ddod o hyd i wybodaeth, cyngor, arweiniad a mathau eraill o gefnogaeth
  • Cefnogaeth lefel isel o gwmpas y tŷ
  • Teimlo’n ddiogel yn y gymdogaeth
  • Cadw trefn ar faterion personol
  • Cefnogi annibyniaeth weithredol.

Mae cefnogi cleientiaid i fynychu gwasanaethau eraill sy’n diwallu eu hanghenion yn y gymuned yn elfen hanfodol o’r gwaith.

Mae’r gwasanaeth yn gweithio’n agos gyda phartneriaid a rhanddeiliaid ym mhob sector sydd â gwybodaeth arbenigol am eu cymunedau lleol a’r gwasanaethau a’r gefnogaeth sydd ar gael.

A hoffech chi wneud atgyfeiriad i’r gwasanaeth Cynorthwyo a Chysylltu?

Gallwch chi gwblhau’r ffurflen ar-lein, neu lawrlwytho copi a’i hanfon atom drwy e-bost.

Cwblhewch ein ffurflen atgyfeirio ar-lein

Lawrlwythwch ffurflen atgyfeirio bapur

A hoffech chi fod yn wirfoddolwr Cynorthwyo a Chysylltu yn eich ardal?        

Dewch o hyd i wybodaeth am sut i ymuno

Os hoffech chi mwy o wybodaeth am y gwasanaeth Cynorthwyo a Chysylltu, cysylltwch â’r tîm drwy ffonio 07425 422270 neu e-bostiwch CAPassist@agecymru.org.uk

Mwy o wybodaeth

Mwy o wybodaeth am y Prosiect Cymorth Cymunedol

Mwy o wybodaeth am y Gwasanaeth Gwrando a Chysylltu

Manylion cyswllt ar gyfer tîm y Prosiect Cynorthwyo Cymunedol


 

Last updated: Ebr 15 2024

Dewch yn rhan o’n stori

Cofrestrwch heddiw

Back to top