Rydym yn defnyddio cwcis i roi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n polisi. Darllenwch fwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a darganfod sut y gallwch chi newid gosodiad cwcis eich porwr
Skip to content
Cyfrannwch

Diogelu

Nod Age Cymru yw amddiffyn oedolion sydd yn cysylltu gydag Age Cymru, drwy unrhyw un o’n gweithgareddau, rhag camdriniaeth ac esgeulustra.

Mae Age Cymru yn adnabod bod ganddo ddyletswydd gofal cyfreithiol a moesegol at berson hŷn a allai fod yn dioddef, neu a allai fod mewn perygl o ddioddef camdriniaeth, esgeulustra, neu ymddygiad gorfodol.

Os ydych chi’n poeni gallai camdriniaeth neu esgeulustra fod yn digwydd i chi, neu i rywun rydych chi’n ei nabod, cysylltwch â Chyngor Age Cymru ar 0300 303 4498 (codir pris galwad leol) rhwng dydd Llun a dydd Gwener rhwng 9am a 4pm. Gallwch chi hefyd anfon e-bost at: safeguarding@agecymru.org.uk .

Gallwch chi hefyd ddarllen Taflen Wybodaeth Age Cymru 78w: Diogelu pobl hŷn yng Nghymru rhag camdriniaeth ac esgeulustra (PDF, 1 MB)

Dewch yn rhan o’n stori

Cofrestrwch heddiw

Back to top