Rydym yn defnyddio cwcis i roi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n polisi. Darllenwch fwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a darganfod sut y gallwch chi newid gosodiad cwcis eich porwr
Skip to content
Cyfrannwch

Cyngor Age Cymru

Cyngor Age Cymru 

Mae Cyngor Age Cymru wedi ymrwymo i fod y gwasanaeth gwybodaeth a chyngor mwyaf blaenllaw ar gyfer pobl hŷn yng Nghymru. Mae Cyngor Age Cymru yn darparu gwybodaeth a chyngor cyfrinachol, diduedd ac arbenigol i bobl hŷn, eu teuluoedd, ffrindiau, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol ledled Cymru. 

Ein gweledigaeth yw bod gan bob person hŷn yng Nghymru ddewis a rheolaeth dros eu bywydau eu hunain gyda mynediad hawdd i'r wybodaeth a'r cyngor sydd eu hangen arnynt i helpu i wireddu hynny.

Mae ein Datganiad Gwasanaeth yn cynnwys mwy o wybodaeth am sut y gall Cyngor Age Cymru helpu.

Datganiad Gwasanaeth

Os hoffech chi siarad â rhywun yn uniongyrchol, ffoniwch ni ar 0300 303 44 98 (codir tâl lleol) o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9am a 4pm. Gallwch hefyd anfon e-bost at: advice@agecymru.org.uk

Mae llinell Gyngor Age Cymru hefyd yn borth i'n gwasanaethau lleol. Efallai y bydd cymorth wyneb yn wyneb drwy swyddfeydd ein partneriaid brand lleol ac ymweliadau cartref ar gael i alwyr sydd angen cymorth ychwanegol neu gymorth fwy arbenigol.

Mae llinell Cyngor Age Cymru hefyd yn gweithredu fel porth i'n gwasanaethau lleol. Gall cefnogaeth wyneb yn wyneb drwy swyddfeydd partner brand lleol ac ymweliadau cartref fod ar gael i alwyr sydd angen cymorth ychwanegol neu fwy arbenigol. 

Fel arall, efallai y gallwch ddod o hyd i'r atebion i'ch cwestiynau yn ein taflenni ffeithiau neu ganllawiau gwybodaeth. Mae ein canllawiau'n rhoi trosolwg o bwnc penodol, tra bod ein taflenni ffeithiau yn rhoi gwybodaeth fanylach. 

 

Last updated: Chw 28 2024

Dewch yn rhan o’n stori

Cofrestrwch heddiw

Back to top