Rydym yn defnyddio cwcis i roi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n polisi. Darllenwch fwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a darganfod sut y gallwch chi newid gosodiad cwcis eich porwr
Skip to content
Cyfrannwch

Arbedion ynni

Arbed arian ar eich biliau ynni 

Does yr un ohonon ni eisiau talu mwy am ein hegni nag sydd angen i ni. Ond dydy arbed arian ddim yn golygu y dylen ni ddefnyddio llai o egni na sydd ei angen arnom – mae'n bwysig cael digon o olau a chynhesrwydd i gadw'n ddiogel a chadw’n gyfforddus gartref. 

Sut alla i ddod o hyd i gwell bargen ynni? 

Edrychwch pa fargeinion eraill y mae eich cyflenwr yn ei gynnig 

Efallai eich bod chi'n talu gormod am eich egni. Mae llawer o bobl ar dariff safonol eu cyflenwr, mae’n anhebygol mai dyna’r fargen orau. 

Bydd eich cyflenwr yn cynnig amrywiaeth o dariffau, a gall rhai ohonynt fod yn rhatach i chi. Dylai eich biliau a datganiadau eraill roi rhai opsiynau rhatach posibl i chi, neu gallwch ffonio eich cyflenwr i ofyn. 

Mae hefyd yn bwysig rhoi darlleniadau mesuryddion rheolaidd er mwyn derbyn biliau cywir, gwirio'ch biliau i sicrhau cywirdeb a chodi unrhyw bryderon gyda'ch cyflenwr. 

Gwiriwch sut rydych chi'n talu 

Ydych chi'n talu eich biliau ynni yn y ffordd fwyaf effeithiol? Mae'r rhan fwyaf o gyflenwyr yn cynnig gostyngiad os ydych yn talu trwy ddebyd uniongyrchol yn lle arian parod neu siec. Gall bilio di-bapur, lle rydych chi'n rheoli eich cyfrif ar-lein yn lle derbyn biliau drwy’r post, hefyd fod yn rhatach. 

Newid cyflenwr i gael bargen  

Efallai y byddwch yn arbed mwy o arian fel hyn os byddwch chi'n newid cyflenwr ynni. Gallwch ddefnyddio Gwefan Cymharu Prisiau achrededig Ofgem i'ch helpu i gymharu bargeinion ar draws ystod o gyflenwyr. Mae gan lawer o'r gwefannau hyn wasanaeth ffôn y gallwch ei ddefnyddio os nad ydych chi ar-lein. 

Siaradwch â rhywun os ydych yn cael problemau 

Os ydych chi'n cael trafferth talu'ch biliau, siaradwch â'ch cyflenwr cyn gynted ag y gallwch. Byddan nhw'n gadael i chi wybod sut y gallan nhw eich helpu chi i osgoi mynd i ddyled. 

Os ydych eisoes mewn dyled, efallai y byddwch yn gallu cytuno ar gynllun ad-dalu i dalu'ch ôl-ddyledion neu os oes gennych fesurydd rhagdalu. 

Os nad ydych eisiau delio'n uniongyrchol â'ch cyflenwr, gallwch ofyn i gynghorydd gysylltu â nhw ar eich rhan. 

Mwy o wybodaeth ddefnyddiol 

Taflen Ffeithiau 1w: Costau gwresogi yng Nghymru

Taflen Ffeithiau 82: Y fargen ynni gorau

Yn gynnes dros y gaeaf

Canllaw Gwybodaeth 30: Arbed ynni, talu llai

Ar hyn o bryd mae'r dogfennau a restrir uchod nad oes ganddynt hypergyswllt ar gael yn Saesneg yn unig – gellir gweld copïau ar fersiwn iaith Saesneg ein gwefan. Cysylltwch â ni os ydych yn dymuno trafod hyn neu os hoffech chi fersiwn Gymraeg. 

Am fwy o wybodaeth ffoniwch Gyngor Age Cymru ar y rhif ffôn 0300 303 44 98.

 

Last updated: Rhag 14 2022

Dewch yn rhan o’n stori

Cofrestrwch heddiw

Back to top