Rydym yn defnyddio cwcis i roi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n polisi. Darllenwch fwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a darganfod sut y gallwch chi newid gosodiad cwcis eich porwr
Skip to content
Cyfrannwch

Gwahaniaethu a hawliau

Dysgwch eich hawliau a sut rydych chi'n cael eich amddiffyn rhag gwahaniaethu.

 • Oedraniaeth

  Gwahaniaethu neu driniaeth annheg yw oedraniaeth sy'n seiliedig ar oedran person. Mae'n bwysig taclo oedraniaeth er mwyn gwneud yn siŵr bod neb ar ei golled oherwydd eu hoed.
 • Hawliau dynol

  Mae hawliau dynol yn hawliau sylfaenol sy'n perthyn i bob un ohonom yn syml am ein bod yn ddynol. Maent yn ymgorffori gwerthoedd allweddol yn ein cymdeithas megis tegwch, urddas, cydraddoldeb a pharch.
 • Y Ddeddf Cydraddoldeb

  Mae'r Ddeddf Cydraddoldeb yn eich amddiffyn rhag gwahaniaethu neu driniaeth annheg ar sail rhai nodweddion personol, fel oedran.
 • Hawliau yn y gwaith

  Gwybodaeth amrywiol am eich hawliau yn y gwaith.

Am fwy o wybodaeth ffoniwch Gyngor Age Cymru ar 0300 303 44 98

Dewch yn rhan o’n stori

Cofrestrwch heddiw

Back to top