Rydym yn defnyddio cwcis i roi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n polisi. Darllenwch fwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a darganfod sut y gallwch chi newid gosodiad cwcis eich porwr
Skip to content
Cyfrannwch

Cysylltu â'r tîm

Isod mae manylion cyswllt aelodau'n tîm Eiriolaeth Dementia.

Louise Hughes, Pennaeth Diogelu ac Eiriolaeth
E-bostiwch Louise
07931 904734

Deiniol Jones, Rheolwr Eiriolaeth Ranbarthol - Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin, Abertawe, Castell-nedd Port Talbot, Pen-y-bont ar Ogwr, Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful, Bro Morgannwg, Caerdydd, Caerffili, Casnewydd, Torfaen, Blaenau Gwent a Sir Fynwy 
E-bostiwch Deiniol
07943 186638

Eiriolwr Dementia, Sir Benfro, Ceredigion a Sir Gâr
E-bost

Sarah Dickson - Eiriolwr Dementia, Abertawe, Castell-nedd Port Talbot a Phen-y-bont ar Ogwr
E-bost Sarah
07943 186742

Eiriolwr Dementia, Caerdydd a Bro Morgannwg
E-bost

Huw Jones - Eiriolwr Dementia, Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful
E-bost Huw
07943 186726

Claire Andrews - Eiriolwr Dementia, Gwent
E-bost Claire
07943 186734

Karen Phelps, Rheolwr Eiriolaeth Ranbarthol – Ynys Môn, Gwynedd, Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Wrecsam, Ceredigion a Phowys
E-bostiwch Karen
07943 186749

Julie Booth - Eiriolwr Dementia, Ynys Môn, Gwynedd a Chonwy
E-bost Julie
07943 186736

Eiriolwr Dementia, Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam
E-bost

Eiriolwr Dementia, Powys
E-bost

Os ydych am wneud atgyfeiriad i'r tîm Eiriolaeth Dementia, lawrlwythwch ein ffurflen gyfeirio a danfonwch y ffurflen wedi'i llenwi dros e-bost atom.

 

Last updated: Ion 09 2024

Dewch yn rhan o’n stori

Cofrestrwch heddiw

Back to top