Rydym yn defnyddio cwcis i roi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n polisi. Darllenwch fwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a darganfod sut y gallwch chi newid gosodiad cwcis eich porwr
Skip to content
Cyfrannwch

Gofalwyr

Mae Age Cymru ac Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru yn gweithio mewn partneriaeth i ddatblygu modelau gwasanaeth sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn i nodi, ac i ddiwallu'n well anghenion gofalwyr hŷn a gofalwyr y bobl sy'n byw gyda dementia, a ariennir gan Grant Trydydd Sector Gwasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy Llywodraeth Cymru.

Bydd y prosiect yn cefnogi adnabod gofalwyr hŷn yn gynnar i ddarparu gwybodaeth a chyngor amserol sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn, galluogi gofalwyr hŷn i ddylanwadu ar bolisi, dylunio gwasanaethau a chyflwyno a gwneud penderfyniadau drwy sicrhau bod eu lleisiau'n cael eu clywed, ac yn diwallu anghenion gofalwyr hŷn, gofalwyr pobl sy'n byw gyda dementia yn well, a gofalwyr pobl sydd bellach wedi symud i fyw mewn cartref gofal.

Cysylltiadau'r Prosiect

  • Gwybodaeth am y prosiect

    Mae'r Project Gofalwyr yn cefnogi adnabod gofalwyr hŷn yn gynnar er mwyn darparu gwybodaeth a chyngor amserol sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn, galluogi gofalwyr hŷn i ddylanwadu ar bolisi, dylunio gwasanaethau a chyflwyno a gwneud penderfyniadau drwy sicrhau bod eu lleisiau'n cael eu clywed, diwallu anghenion gofalwyr hŷn, gofalwyr pobl sy'n byw gyda dementia, a gofalwyr pobl sydd bellach wedi symud i fyw mewn cartref gofal.
  • Adroddiadau ac adnoddau

    Rydym wedi cynhyrchu rhai adnoddau ac adroddiadau y gallai fod o ddefnydd i chi.
  • Cysylltu â'r tîm

    Dewch o hyd i fanylion cyswllt y tîm.

Dewch yn rhan o’n stori

Cofrestrwch heddiw

Back to top