Rydym yn defnyddio cwcis i roi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n polisi. Darllenwch fwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a darganfod sut y gallwch chi newid gosodiad cwcis eich porwr
Skip to content
Cyfrannwch

Gwasanaethau eiriolaeth yng Nghymru

Mae'r dogfennau ar y dudalen hon yn dangos pa wasanaethau eiriolaeth sydd ar gael ym mhob ardal awdurdod lleol yng Nghymru. Maent wedi'u llunio gan y Rhaglen Eiriolaeth Edefyn Aur gyda chymorth y darparwyr eiriolaeth sy'n mynychu'r cyfarfodydd rhwydwaith amrywiol am eirioli ledled Cymru.

Caiff y wybodaeth ei diweddaru'n rheolaidd mewn cyfarfodydd rhwydwaith gan ddefnyddio'r templed a ddatblygwyd gan y Gymdeithas Alzheimer’s.

Os ydych yn ymwybodol o wybodaeth sydd angen ei ddiweddaru gan gynnwys yr wybodaeth sydd yn y dogfennau, cysylltwch â ni

Mae'r dogfennau ar gyfer y dudalen hon ar gael yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd. Cysylltwch â ni os ydych yn dymuno trafod hyn neu os hoffech chi wneud cais am fersiwn Cymraeg. 

 

Last updated: Ebr 21 2023

Dewch yn rhan o’n stori

Cofrestrwch heddiw

Back to top