Rydym yn defnyddio cwcis i roi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n polisi. Darllenwch fwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a darganfod sut y gallwch chi newid gosodiad cwcis eich porwr
Skip to content
Cyfrannwch

Pwysigrwydd Eiriolaeth

Pwysigrwydd Eiriolaeth 8

Pwysigrwydd Eiriolaeth 8 yw'r adroddiad diweddaraf mewn cyfres o arolygon sydd yn cael eu cyhoeddi bob dwy flynedd. Cynhaliwyd yr adroddiadau gan Age Cymru.

Mae'n rhoi cipolwg ar ddarpariaeth eiriolaeth yng Nghymru ar gyfer oedolion, gyda phwyslais arbennig ar bobl hŷn. Mae'r adroddiad yn dangos cynnydd yn nifer yr eiriolwyr, pobl sydd yn derbyn cefnogaeth a nifer y gwasanaethau sy'n darparu cymorth eiriolaeth ledled Cymru dros y ddwy flynedd ddiwethaf.

Mae Age Cymru yn arbennig o falch i nodi'r cynnydd yn nifer y darparwyr, gwasanaethau ac eiriolwyr arbenigol ar gyfer cefnogi pobl hŷn yn benodol.

Pwysigrwydd Eiriolaeth 8

 

Last updated: Ion 30 2023

Dewch yn rhan o’n stori

Cofrestrwch heddiw

Back to top