Rydym yn defnyddio cwcis i roi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n polisi. Darllenwch fwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a darganfod sut y gallwch chi newid gosodiad cwcis eich porwr
Skip to content
Cyfrannwch

Rhwydwaith eiriolaeth

Rhwydwaith Eiriolaeth Cenedlaethol ar gyfer Oedolion yng Nghymru

Mae'r Rhwydwaith Eiriolaeth Cenedlaethol ar gyfer oedolion yng Nghymru yn hyrwyddo ac yn cefnogi gwasanaeth eirioli o ansawdd i bobl yng Nghymru.

Diben
  1. Cyfrannu at ddatblygu polisi ac ymgyrchu dros eiriolaeth yng Nghymru drwy adnabod materion allweddol.
  2. Er mwyn cael dealltwriaeth gyffredin o rôl eiriolaeth ac i ddatblygu, gweithredu a monitro safonau gwasanaeth eiriolaeth.
  3. Rhannu arferion gorau drwy ddatblygu sianeli cyfathrebu effeithiol yng Nghymru a thu hwnt.
  4. Cynnig cefnogaeth ar y cyd a rhannu gwybodaeth ac arfer gorau.
  5. Cydweithio ac ymgynghori ar fentrau perthnasol sy'n effeithio ar arferion eiriolaeth da.
  6. Creu cyfleoedd partneriaeth i aelodau gydweithio.
  7. Bod yn gynhwysol ac yn agored i bawb sy'n bodloni'r meini prawf aelodaeth.

Mae'r rhwydwaith yn cyfarfod yn rhithiol ar hyn o bryd ac os ydych yn ddarparwr gwasanaethau eiriolaeth ac os hoffech ragor o wybodaeth am ddod yn aelod neu am unrhyw un o'r rhwydweithiau eiriolaeth rhanbarthol cysylltwch â ni

 

Last updated: Hyd 21 2022

Dewch yn rhan o’n stori

Cofrestrwch heddiw

Back to top