Rydym yn defnyddio cwcis i roi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n polisi. Darllenwch fwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a darganfod sut y gallwch chi newid gosodiad cwcis eich porwr
Skip to content
Cyfrannwch

Dod yn Wirfoddolwr Cymorth Cymunedol

Ymunwch â ni fel Gwirfoddolwr Cynorthwyo Cymunedol gyda’n gwasanaethau Cynorthwyo a Chysylltu neu Wrando a Chysylltu.

Rydyn ni angen eich help chi i gefnogi pobl hŷn yn eich cymuned drwy ein Prosiect Cynorthwyo Cymunedol.

Mae gennym ni nifer o rolau gwirfoddol ar gyfer amrywiaeth o ddiddordebau, a gallwch ymrwymo am gyfnodau o amser sy’n gyfleus i chi.

Mae’r prosiect yn darparu dau wasanaeth: Mae Cynorthwyo a Chysylltu’n wasanaeth sy’n darparu cefnogaeth wyneb yn wyneb yn y gymuned, ac mae Gwrando a Chysylltu’n wasanaeth gwrando dros y ffôn.

Mae’r ddau wasanaeth yn darparu cyfeillgarwch, cyfleoedd i sgwrsio, a chefnogaeth, gan helpu pobl i ymdopi ag unigrwydd, ynysigrwydd a phryder.

Cynorthwyo a Chysylltu

Mae Cynorthwyo a Chysylltu’n wasanaeth wyneb yn wyneb. Mae gwirfoddolwyr yn cael eu paru gydag aelod o’u cymuned sydd angen cefnogaeth. Ein nod yw gwella lles a gwytnwch pobl hŷn drwy gynnal sgyrsiau arweiniol sy’n ystyried y person cyfan.

Gwirfoddolwyr: Rydyn ni’n recriwtio gwirfoddolwyr ledled Cymru ym mhob awdurdod lleol. Rydyn ni’n asesu sgiliau a diddordebau pob gwirfoddolwr er mwyn ein galluogi i baru person hŷn gyda’r gwirfoddolwr cywir. Mae gwirfoddolwyr yn gweithio gyda’r person hŷn gan eu cefnogi i roi trefn ar eu bywydau.

Am bwy ydyn ni’n chwilio? Unrhyw un sy’n barod i gefnogi person hŷn yn eu cymuned, sy’n medru rhoi o leiaf awr yr wythnos o’u hamser.

Disgrifiad o’r Rôl Wirfoddol gyda’r tîm Cynorthwyo a Chysylltu

Gwrando a Chysylltu

Gwasanaeth gwrando yw Gwrando a Chysylltu ar gyfer pobl sy’n teimlo’n unig ac ynysig. Mae’r gwasanaeth yn darparu lle diogel i bobl gael siarad, a derbyn cefnogaeth gyda materion sy’n bwysig iddyn nhw.

Gwirfoddolwyr: Mae gwirfoddolwyr yn medru gweithio mewn lleoliad sy’n gyfleus iddyn nhw. Maen nhw’n rhoi eu hamser i gleientiaid, yn gwrando ar eu straeon, eu pryderon ac yn rhoi cyfle iddyn nhw adlewyrchu. Mae gwirfoddolwyr yn darparu help a chefnogaeth er mwyn bod eu cleientiaid yn medru rhoi trefn ar eu bywydau.

Am bwy ydyn ni’n chwilio? Rydyn ni’n chwilio am bobl sy’n medru rhoi 2-3 awr yr wythnos i gymryd galwadau wrth bobl hŷn sydd eisiau sgwrsio.

Disgrifiad o’r rôl wirfoddol gyda’r tîm Gwrando a Chysylltu

Pa gefnogaeth sy’n cael ei gynnig?

Bydd holl wirfoddolwyr y Prosiect Cymorth Cymunedol yn derbyn hyfforddiant cynhwysfawr a byddwn yn eu cefnogi pob cam o’r ffordd. Mae gwirfoddolwyr yn cael cyfle i gysylltu gydag eraill, ac maen nhw’n cael boddhad wrth wneud gwahaniaeth go iawn i fywydau’r bobl rydyn ni’n eu cefnogi.

Os hoffech chi wybodaeth ychwanegol, neu os hoffech chi ymgeisio i fod yn Wirfoddolwr Cynorthwyo Cymunedol cysylltwch â ni

Mwy o wybodaeth

Mwy o wybodaeth am y Prosiect Cynorthwyo Cymunedol

Mwy o wybodaeth am y Gwasanaeth Cynorthwyo a Chysylltu

Mwy o wybodaeth am y Gwasanaeth Gwrando a Chysylltu


 

Last updated: Ebr 15 2024

Dewch yn rhan o’n stori

Cofrestrwch heddiw

Back to top