Rydym yn defnyddio cwcis i roi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n polisi. Darllenwch fwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a darganfod sut y gallwch chi newid gosodiad cwcis eich porwr
Skip to content
Cyfrannwch

Gwasanaethau iechyd

Gwasanaethau iechyd

Gall cael mynediad at wasanaethau iechyd a deall y system deimlo'n gymhleth. Darllenwch ein tudalennau gwybodaeth a dewch o hyd i gyngor er mwyn mynychu’r help rydych ei angen.

Gwasanaethau'r GIG yng Nghymru a help gyda chostau iechyd 

Gwybodaeth am wahanol wasanaethau'r GIG yng Nghymru. 

Gwasanaethau deintyddol

Gofal deintyddol: GIG a thriniaeth breifat yng Nghymru

Help wrth adael yr ysbyty

Gwybodaeth am drefniadau rhyddhau cleifion o ysbytai.

Cwynion yn erbyn y GIG

Gwneud cwyn yn erbyn y GIG ynghylch gofal neu wasanaethau.

  • NHS complaints

    Making a complaint to the NHS about care or services.

Pigiad ffliw am ddim

Pigiad ffliw am ddim Ar ôl i chi gyrraedd 65 oed, mae gennych hawl i gael pigiad ffliw blynyddol am ddim Sut i ddiogelu eich hun

Am fwy o wybodaeth ffoniwch Gyngor Age Cymru ar 0300 303 44 98

Dewch yn rhan o’n stori

Cofrestrwch heddiw

Back to top