Rydym yn defnyddio cwcis i roi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n polisi. Darllenwch fwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a darganfod sut y gallwch chi newid gosodiad cwcis eich porwr
Skip to content
Cyfrannwch

Rhaglen Edau Euraidd Eiriolaeth

Ariannwyd Rhaglen Edau Euraidd Eiriolaeth gan Lywodraeth Cymru am bedair blynedd rhwng 2016 a 2020 i redeg ochr yn ochr â gweithredu Rhan 10 (Eiriolaeth) Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.


Mae'r rhaglen bellach wedi dod i ben, ond mae ymrwymiad Age Cymru i eiriolaeth yng Nghymru yn parhau drwy'r prosiect HOPE. Dewch o hyd i wybodaeth am beth oedd pwrpas Rhaglen Eiriolaeth Edefyn Aur a'r adnoddau a gynhyrchodd ar y dudalen hon.

  • Rhaglen Edau Euraidd Eiriolaeth

    Ariannwyd y Rhaglen Edau Euraidd Eiriolaeth gan Lywodraeth Cymru am bedair blynedd (2016 - 2020) i redeg ochr yn ochr â'r gwaith o weithredu Rhan 10 (Eiriolaeth) Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.
  • Dogfennau’r Rhaglen

    Dyma restr o ddogfennau sydd yn sôn am ein rhaglenni eirioli.

Advocacy The Golden Thread Programme Biling (no strap) RGB.jpg

Dewch yn rhan o’n stori

Cofrestrwch heddiw

Back to top