Rydym yn defnyddio cwcis i roi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n polisi. Darllenwch fwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a darganfod sut y gallwch chi newid gosodiad cwcis eich porwr
Skip to content
Cyfrannwch

Arian & cyfreithiol

Helpwch gyda budd-daliadau, rheoli eich arian, osgoi sgamiau a delio â materion cyfreithiol.

Pa arian ychwanegol sydd gennych hawl to?

 • Budd-daliadau a hawliau

  Darganfyddwch pa fudd-daliadau y gallwch eu hawlio, gan gynnwys Credyd Pensiwn, Lwfans Presenoldeb a'r Cynllun Gostyngiad Treth Cyngor.
 • Materion cyfreithiol

  Mynnwch wybodaeth am ewyllysiau, pŵer twrnai a beth i'w wneud pan fydd anwylyn yn marw.
 • Dyled ac arbedion

  Cyngor ar ddyledion, arbed arian ar filiau cyfleustodau ac olrhain arian coll.
 • Pensiynau

  Pensiynau gwladol a phensiynau yn y gweithle, ynghyd ag osgoi sgamiau pensiwn.
 • Incwm & treth

  Helpwch i ddeall eich treth, o Dreth Cyngor i'r Dreth Incwm, a dysgu am Ryddhau Ecwiti.
 • Sgamiau a thwyll

  Rydyn ni'n tynnu sylw at y camau y gallwch eu cymryd i amddiffyn eich hun. Peidiwch â dioddef yn dawel – siaradwch am y sgamiau.
 • Cynllunio diwedd oes

  Dewch o hyd i wybodaeth am wneud ewyllys, Pŵer Atwrnai, pethau ymarferol sydd angen eu gwneud pan fydd rhywun yn marw a gwybodaeth am ymdopi â phrofedigaeth.
 • Help gyda chostau byw

  Gwybodaeth am wahanol gymorth – gan Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU - gall hynny eich helpu i aros ar ben costau cynyddol.

Mwyaf poblogaidd 

Pŵer twrnai

Mae pŵer atwrnai yn caniatáu i berson arall wneud penderfyniadau ar eich rhan.

Am fwy o wybodaeth ffoniwch Gyngor Age Cymru ar 0300 303 44 98

Dewch yn rhan o’n stori

Cofrestrwch heddiw

Back to top