Rydym yn defnyddio cwcis i roi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n polisi. Darllenwch fwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a darganfod sut y gallwch chi newid gosodiad cwcis eich porwr
Skip to content
Cyfrannwch

Cysylltu gydag Age Cymru

Rydyn ni yma ar eich cyfer chi

Er mwyn ein helpu ni gyda’ch cais, dewiswch y cyfeiriad e-bost isod sydd yn disgrifio eich cais orau. Anfonwch eich cais at y cyfeiriad hwnnw, a bydd y tîm yn ymateb cyn gynted â phosib.

Ymholiadau cyffredinol

Am ymholiadau cyffredinol, neu i gymryd rhan yn ein gwaith, ffoniwch ni ar y rhif 029 2043 1555. Rydyn ni ar gael i chi o ddydd Llun tan ddydd Gwener, o 9am tan 4pm.

E-bostiwch ni

Bydd eich e-bost yn cael ei yrru ymlaen at y tîm cywir.

Cyngor Age Cymru – rydyn ni ar gael i chi o ddydd Llun tan ddydd Gwener, o 9am tan 4pm.

Gwybodaeth a chyngor ar ymholiadau yn cynnwys budd-daliadau, iechyd, arian, tai a gofal.

Ffoniwch ni: 0300 303 44 98 (cyfradd leol)

E-bostiwch ni

Gwnewch yn siŵr eich bod yn cynnwys eich lleoliad yn yr e-bost. Bydd hyn yn ein helpu i’ch cefnogi a dod o hyd i’r wybodaeth sydd ei angen arnoch.

Rydyn ni’n derbyn nifer o ymholiadau ar y foment. Mae hyn yn golygu na fedrwn ymateb mor gyflym â beth hoffwn. Ar y foment, mae hi’n cymryd dwy wythnos i ni ymateb i ymholiadau a dderbynnir drwy e-bost neu lythyr. Yn ystod adegau prysur bydd angen i chi aros tan fod eich galwad ffôn yn cael ei hateb.

Ysgrifennwch atom ni

Gallwn ysgrifennu atom ni gan ddefnyddio’r cyfeiriad hwn:

Age Cymru
Llawr gwaelod
Tŷ Mariners
Llys Trident
East Moors Road
Caerdydd, CF24 5TD

Ysgrifennwch at ein prosiect HOPE (Helpu eraill i gymryd rhan ac ymgysylltu)

Age Cymru
HOPE
Parc St Andrews
Queens Lane
Sir y Fflint, CH7 1XB

Cyfryngau cymdeithasol

Gallwch siarad gyda ni gan ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol.

Age Cymru ar Facebook

Age Cymru ar Trydar

Dewch yn rhan o’n stori

Cofrestrwch heddiw

Back to top