Rydym yn defnyddio cwcis i roi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n polisi. Darllenwch fwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a darganfod sut y gallwch chi newid gosodiad cwcis eich porwr
Skip to content
Cyfrannwch

Materion cyfreithiol

Gwybodaeth a chyngor am faterion cyfreithiol, gan gynnwys gwneud ewyllys, beth i'w wneud pan fydd rhywun yn marw a dewis atwrneiaeth.

 • Cyngor cyfreithiol

  Bydd y rhan fwyaf ohonom angen cymorth cyfreithiol rywbryd yn ein bywydau. Mae'n syniad da i wybod ychydig am y broses.
 • Ewyllysiau byw

  Darganfyddwch beth y gellir ei gynnwys mewn ewyllys byw a sut i wneud penderfyniad ymlaen llaw.
 • Gwneud ewyllys

  Os ydych chi eisiau bod yn sicr y bydd eich dymuniadau yn cael eu bodloni ar ôl i chi farw, yna mae ewyllys yn hollbwysig. Darganfyddwch beth sydd angen i chi ei wybod.
 • Pan fo rhywun yn marw

  Darllenwch ein gwybodaeth i ddysgu'r camau sydd angen eu cymryd pan fo rhywun yn marw.
 • Atwrneiaeth

  Mae nifer o resymau pam y gallech fod angen rhywun i wneud penderfyniadau ar eich rhan neu weithredu ar eich rhan.

Am fwy o wybodaeth ffoniwch Gyngor Age Cymru ar 0300 303 44 98.

Dewch yn rhan o’n stori

Cofrestrwch heddiw

Back to top