Rydym yn defnyddio cwcis i roi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n polisi. Darllenwch fwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a darganfod sut y gallwch chi newid gosodiad cwcis eich porwr
Skip to content
Cyfrannwch

Rhoi

Mae llawer o ffyrdd y gallwch gyfrannu at Age Cymru

Drwy adael rhodd, rydych chi'n ein helpu i wella bywydau pobl hŷn yng Nghymru.

 • Cyfrannu ar-lein

  Gallwch gyfrannu'n ddiogel drwy ein ffurflen ar-lein.
 • Cyfrannu dros y ffôn neu'r post

  Gyda'ch help chi, gallwn ddarparu gwybodaeth, cyngor a gwasanaethau hanfodol i bobl hŷn pan fyddant ein hangen ni fwyaf.
 • Er cof

  Bydd rhodd a wnaed er cof am rywun agos yn cefnogi ein gwaith hanfodol wrth greu Cymru sy'n gyfeillgar i oedran.
 • Gadael rhodd

  Drwy adael anrheg yn eich Ewyllys i Age Cymru, rydych yn gadael rhodd i bobl hŷn yng Nghymru.

Rydym wedi cofrestru gyda'r Rheoleiddiwr Codi Arian

Darllenwch eu haddewid ynghylch codi arian

Dewch yn rhan o’n stori

Cofrestrwch heddiw

Back to top