Rydym yn defnyddio cwcis i roi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n polisi. Darllenwch fwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a darganfod sut y gallwch chi newid gosodiad cwcis eich porwr
Skip to content
Cyfrannwch

Gwneud ewyllys

Gwneud ewyllys 

Os byddwch yn marw heb ewyllys dilys, efallai na fydd eich arian a'ch eiddo yn mynd i'r bobl yr hoffech chi iddyn nhw. Gweler isod am ddolen i'n taflenni ffeithiau ar wneud ewyllys i gael rhagor o wybodaeth am y pwnc hwn. 

Dylai eich ewyllys enwi un neu fwy o ysgutorion - dyma'r bobl rydych chi'n dewis delio â'ch ystâd ar ôl eich marwolaeth a gall fod yn berthnasau neu'n ffrindiau neu'n weithiwr proffesiynol fel cyfreithiwr. Mae rhagor o wybodaeth am ysgutorion ar gael yma.  

Taflenni Ffeithiau 7: Gwneud ewyllys 

Canllaw Gwybodaeth 31: Cynllunio adeiladau ac ystadau

Ar hyn o bryd mae'r dogfennau a restrir uchod nad oes ganddynt hypergyswllt ar gael yn Saesneg yn unig – gellir gweld copïau ar fersiwn iaith Saesneg ein gwefan. Cysylltwch â ni os ydych yn dymuno trafod hyn neu os hoffech chi fersiwn Gymraeg.

Am fwy o wybodaeth ffoniwch Cyngor Age Cymru ar 0300 303 44 98. 

 

Last updated: Rhag 15 2022

Dewch yn rhan o’n stori

Cofrestrwch heddiw

Back to top