Rydym yn defnyddio cwcis i roi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n polisi. Darllenwch fwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a darganfod sut y gallwch chi newid gosodiad cwcis eich porwr
Skip to content
Cyfrannwch

Gweithgarwch corfforol

 • LIFFT - Hyfforddiant Swyddogaethol Effaith Isel

  Cyfres o weithgareddau a gemau yw Low Impact Functional Training (LIFT) a gynlluniwyd i gael pobl hŷn i gymryd rhan mewn gweithgaredd corfforol yn eich cymuned leol.
 • Cerdded Nordig

  Mae Nordic Walking yn darparu nifer o fanteision uwchben un cerdded arferol. Cewch wybod am ddigwyddiadau cerdded Nordig yn eich ardal chi.
 • Ymarfer corff gartref

  Math o ymarfer a geir i wella iechyd a lles yw Tai chi ac mae'n ddisgyblaeth sy'n ymwneud â'r meddwl, yr anadl a'r symudiad i greu cydbwysedd tawel, naturiol o egni.
 • Cerddi a Siarad Befriender

  Mae ein cyfeillion Cerdded a Siarad yn wasanaeth rhad ac am ddim gyda'r nod o helpu pobl hŷn a hoffai elwa o ymarfer corff rheolaidd ond sy'n teimlo'n nerfus wrth fynd allan ganddyn nhw eu hunain. Bydd ein gwirfoddolwyr sydd wedi'u hyfforddi yn cerdded gyda chi yn eich ardal leol.
 • Grwpiau cerdded

  Mae ein teithiau cerdded grŵp yn cael eu harwain gan wirfoddolwyr cyfeillgar, sydd wedi'u hyfforddi'n arbennig a fydd yn darparu cefnogaeth ac anogaeth, ac yn sicrhau nad oes unrhyw un yn cael eu gadael ar ôl ac yn cerdded ar gyflymder cyfforddus iddyn nhw.

Dewch yn rhan o’n stori

Cofrestrwch heddiw

Back to top